3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UpCOM)

Dịch vụ / Bưu chính - chuyển phát nhanh

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (viết tắt là Viettel Post), tiền thân từ Trung tâm ...

Xem thêm cafef.vn

75,000 -1,200 1.63%
 • EPS 12 tháng

  2,270

 • P/E

  32.98

 • Giá trị sổ sách

  12,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9,133.73

 • KLCP lưu hành

  121,783,042

P/E Ngành Dịch vụ / Bưu chính - chuyển phát nhanh: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp