3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,...

Xem thêm cafef.vn

90,200 -1,000 -1.1%
 • EPS 12 tháng

  5,590

 • P/E

  16.13

 • Giá trị sổ sách

  23,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16,399.07

 • KLCP lưu hành

  181,807,923

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp