3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co-op (SCID) là thành viên của Liên Hiệp HTX T...

Xem thêm cafef.vn

14,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  120

 • P/E

  125.46

 • Giá trị sổ sách

  23,470

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,490.00

 • KLCP lưu hành

  100,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp