3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Sài Gòn Hỏa xa (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thuốc lá

Ngày 14/04/2976, Công ty phục vụ đường sắt Sài Gòn được thành lập. Ngày 16/05/2005, Công t...

Xem thêm cafef.vn

1,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,140

 • P/E

  -0.57

 • Giá trị sổ sách

  4,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3.10

 • KLCP lưu hành

  1,720,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thuốc lá: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp