3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

Tài chính / Công ty đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghi...

Xem thêm cafef.vn

7,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  242.57

 • Giá trị sổ sách

  12,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  920.21

 • KLCP lưu hành

  129,607,147

P/E Ngành Tài chính / Công ty đầu tư tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp