3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Hàng Hải Sài Gòn được thành lập 17/12/1998 bằng cách chuyển từ doanh nghiệp độc lậ...

Xem thêm cafef.vn

18,600 -2,300 14.11%
 • EPS 12 tháng

  1,060

 • P/E

  17.60

 • Giá trị sổ sách

  17,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  80.16

 • KLCP lưu hành

  4,309,550

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp