3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn tiền thân là Công ty Vận tải biển Sài Gòn, được thành...

Xem thêm cafef.vn

17,200 +300 1.78%
 • EPS 12 tháng

  3,100

 • P/E

  5.54

 • Giá trị sổ sách

  18,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  248.02

 • KLCP lưu hành

  14,420,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp