3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Cảng Sài Gòn với tên gọi ban đầu là Thương Cảng Sài Gòn, với lịch sử hình thành từ hơn 150...

Xem thêm cafef.vn

23,000 +300 1.32%
 • EPS 12 tháng

  1,480

 • P/E

  15.56

 • Giá trị sổ sách

  12,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,974.78

 • KLCP lưu hành

  216,294,961

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp