3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn được thành lập ngày 08/02/2010, bao gồm các ngành ngh...

Xem thêm cafef.vn

500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -20

 • P/E

  -28.94

 • Giá trị sổ sách

  11,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp