3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE)

Công nghiệp / Dịch vụ sân bay

Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được chuyển đổi từ Trung tâm dịch vụ Hàng không theo quyết...

Xem thêm cafef.vn

71,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  6,760

 • P/E

  10.63

 • Giá trị sổ sách

  28,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,411.07

 • KLCP lưu hành

  33,533,591

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ sân bay: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp