3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số ...

Xem thêm cafef.vn

14,600 +600 4.29%
 • EPS 12 tháng

  460

 • P/E

  31.66

 • Giá trị sổ sách

  14,480

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  59.03

 • KLCP lưu hành

  4,043,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp