3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH
(Upcom)

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Công nghiệp / Công nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH tiền thân là Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng, được thành lập ...

Xem thêm cafef.vn

3,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.00

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp