3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, một Công ty th...

Xem thêm cafef.vn

30,600 +450 1.49%
 • EPS 12 tháng

  4,950

 • P/E

  6.18

 • Giá trị sổ sách

  32,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  675.83

 • KLCP lưu hành

  22,086,034

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp