3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE)

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, một Công ty th...

Xem thêm cafef.vn

32,500 -100 -0.31%
 • EPS 12 tháng

  3,810

 • P/E

  8.54

 • Giá trị sổ sách

  32,090

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  752.60

 • KLCP lưu hành

  23,157,034

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp