3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tiền thân là Đại lý Bách hoá thực phẩm Đ...

Xem thêm cafef.vn

16,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,030

 • P/E

  8.34

 • Giá trị sổ sách

  12,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  141.96

 • KLCP lưu hành

  8,400,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp