3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (HNX)

Năng lượng / Thủy điện

Ngày 18/03/2003 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được thành lập với sự...

Xem thêm cafef.vn

48,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,410

 • P/E

  10.94

 • Giá trị sổ sách

  21,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,545.60

 • KLCP lưu hành

  31,999,969

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp