3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến thủy sản

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEAPRODEX), là một trong những Doanh ngh...

Xem thêm cafef.vn

29,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,790

 • P/E

  16.23

 • Giá trị sổ sách

  17,360

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,624.72

 • KLCP lưu hành

  124,990,500

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp