3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty xi măng...

Xem thêm cafef.vn

2,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -700

 • P/E

  -3.73

 • Giá trị sổ sách

  -2,930

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.70

 • KLCP lưu hành

  4,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp