3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà, đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, là m...

Xem thêm cafef.vn

19,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  50

 • P/E

  379.84

 • Giá trị sổ sách

  17,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  392.00

 • KLCP lưu hành

  20,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp