3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (HNX)

Nguyên vật liệu / Hóa chất chuyên biệt

Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai nguyên là Nhà máy Sơn Đồng Nai được thành lập năm 1987, trước...

Xem thêm cafef.vn

30,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  8,580

 • P/E

  2.98

 • Giá trị sổ sách

  18,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  91.09

 • KLCP lưu hành

  3,036,436

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Hóa chất chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp