3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (UpCOM)

Công nghệ / Công nghệ

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim được thành lập ngày 01/02/2007 trên cơ sở cổ phần hóa Nhà...

Xem thêm cafef.vn

20,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  15,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.30

 • KLCP lưu hành

  2,600,000

P/E Ngành Công nghệ / Công nghệ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp