3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - B...

Xem thêm cafef.vn

1,200 -200 -14.29%
 • EPS 12 tháng

  -450

 • P/E

  -2.69

 • Giá trị sổ sách

  170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  24.65

 • KLCP lưu hành

  20,539,500

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp