3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà
(Upcom)

Công ty cổ phần Kỹ thuật Điện Sông Đà

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Tiền thân của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà là Trung tâm thí nghiệm điện - Tổng Cô...

Xem thêm cafef.vn

1,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  250

 • P/E

  4.33

 • Giá trị sổ sách

  -14,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1.93

 • KLCP lưu hành

  1,751,092

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp