3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tiền thân là Chi nhánh Công ty Xây dựng Sông Đà ...

Xem thêm cafef.vn

2,200 +100 4.76%
 • EPS 12 tháng

  -920

 • P/E

  -2.40

 • Giá trị sổ sách

  6,490

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  35.22

 • KLCP lưu hành

  16,007,334

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp