3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sông Đà 207 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 207 tiền thân của là Xí nghiệp Xây lắp số 01, trực thuộc Công ty C...

Xem thêm cafef.vn

500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  130

 • P/E

  3.85

 • Giá trị sổ sách

  -700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5.50

 • KLCP lưu hành

  11,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp