3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập ng...

Xem thêm cafef.vn

8,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  210

 • P/E

  38.39

 • Giá trị sổ sách

  19,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  280.72

 • KLCP lưu hành

  34,234,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp