3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà - Bộ Xây dựng, tiề...

Xem thêm cafef.vn

2,900 -300 -9.38%
 • EPS 12 tháng

  -4,390

 • P/E

  -0.66

 • Giá trị sổ sách

  8,010

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  100.84

 • KLCP lưu hành

  34,771,611

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp