3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt May chính thức chuyển sang hình thức CTCP từ...

Xem thêm cafef.vn

4,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  10,390

 • P/E

  0.39

 • Giá trị sổ sách

  -52,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.12

 • KLCP lưu hành

  4,279,763

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp