3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tiền thân là Công ty Xây dựng Sông Đà 1 được thành lập theo quyế...

Xem thêm cafef.vn

800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -70

 • P/E

  -10.93

 • Giá trị sổ sách

  -11,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6.22

 • KLCP lưu hành

  7,778,278

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp