3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UpCOM)

Công nghiệp / Đóng tàu

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm là một doanh nghiệp có truyền thống và uy tín trong ngàn...

Xem thêm cafef.vn

12,200 -200 -1.61%
 • EPS 12 tháng

  1,130

 • P/E

  10.83

 • Giá trị sổ sách

  13,970

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  756.02

 • KLCP lưu hành

  61,968,926

P/E Ngành Công nghiệp / Đóng tàu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp