3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UpCOM)

Công nghiệp / Đóng tàu

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm là một doanh nghiệp có truyền thống và uy tín trong ngàn...

Xem thêm cafef.vn

7,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  650

 • P/E

  11.29

 • Giá trị sổ sách

  13,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  452.37

 • KLCP lưu hành

  61,968,926

P/E Ngành Công nghiệp / Đóng tàu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp