3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ra đời từ sự hợp nhất của các Trung tâm Giao dịc...

Xem thêm cafef.vn

7,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  222.57

 • Giá trị sổ sách

  12,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,848.76

 • KLCP lưu hành

  395,661,775

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp