3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản (UpCOM)

Nông nghiệp / Chế biến thủy sản

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản tiền thân là Chi nhánh Cơ khí Thủy sản III, được thàn...

Xem thêm cafef.vn

5,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,200

 • P/E

  2.37

 • Giá trị sổ sách

  -19,980

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.14

 • KLCP lưu hành

  4,064,700

P/E Ngành Nông nghiệp / Chế biến thủy sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp