3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được thành lập ngày 17/04/2007. Ngày 15/09/2010, Công ty...

Xem thêm cafef.vn

38,000 -100 -0.26%
 • EPS 12 tháng

  2,080

 • P/E

  18.23

 • Giá trị sổ sách

  14,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  709.11

 • KLCP lưu hành

  18,660,895

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp