3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ n...

Xem thêm cafef.vn

3,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  50.07

 • Giá trị sổ sách

  11,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  225.57

 • KLCP lưu hành

  57,839,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp