3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Nông nghiệp Sông Con (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Nông nghiệp Sông Con (UpCOM)

Nông nghiệp / Mía đường

Công ty cồ phần Nông nghiệp Sông Con là đơn vị cồ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước, tiền ...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20.76

 • KLCP lưu hành

  2,076,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Mía đường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp