3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 là một đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Tổng Công ty Xây dựn...

Xem thêm cafef.vn

20,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,660

 • P/E

  7.55

 • Giá trị sổ sách

  24,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  301.17

 • KLCP lưu hành

  14,983,499

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp