3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE)
(HSX)

CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp

Công ty được thành lập năm 1995, đăng ký hoạt động với số vốn đầu tư là 6.097.000 USD, tro...

Xem thêm cafef.vn

10,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  400

 • P/E

  26.51

 • Giá trị sổ sách

  18,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  289.63

 • KLCP lưu hành

  27,323,976

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp