3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh được thành lập ngày 12/02/2007 với 04 cổ đông s...

Xem thêm cafef.vn

34,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,510

 • P/E

  22.98

 • Giá trị sổ sách

  13,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,558.56

 • KLCP lưu hành

  45,044,953

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp