3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Căn cứ vào Quyết định số 384/2007/QĐ-TTg ngày 03/04/2007 V/v phê duyệt kế hoạch cổ phần hó...

Xem thêm cafef.vn

53,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,540

 • P/E

  11.69

 • Giá trị sổ sách

  17,790

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6,596.35

 • KLCP lưu hành

  124,225,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp