3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Căn cứ vào Quyết định số 384/2007/QĐ-TTg ngày 03/04/2007 V/v phê duyệt kế hoạch cổ phần hó...

Xem thêm cafef.vn

44,900 -2,900 6.9%
 • EPS 12 tháng

  4,660

 • P/E

  9.63

 • Giá trị sổ sách

  17,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,577.70

 • KLCP lưu hành

  124,225,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp