3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UpCOM)

Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) được thành lập từ ngày 25/11/1996 có tên gọi b...

Xem thêm cafef.vn

11,200 -1,400 14.29%
 • EPS 12 tháng

  1,110

 • P/E

  10.06

 • Giá trị sổ sách

  10,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  151.36

 • KLCP lưu hành

  13,514,680

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp