3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn
(HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn

Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận

...

Xem thêm cafef.vn

2,010 -15,490 -88.51%
 • EPS 12 tháng

  11,550

 • P/E

  0.17

 • Giá trị sổ sách

  22,270

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  16.08

 • KLCP lưu hành

  8,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao nhận - tiếp vận: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp