3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh (UpCOM)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Ngày 7/5/1977 Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 557/QĐXB thành lập Xí nghiệp in sách...

Xem thêm cafef.vn

23,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  29.99

 • KLCP lưu hành

  1,286,984

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp