3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Hơn 39 năm hoạt động và phát triển, dù với tên gọi nào, VISAL vẫn trung thành với phương c...

Xem thêm cafef.vn

1,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  530

 • P/E

  3.62

 • Giá trị sổ sách

  10,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.79

 • KLCP lưu hành

  8,310,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp