3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
(HSX)

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

Nông nghiệp / Thức ăn chăn nuôi

...

Xem thêm cafef.vn

33,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,570

 • P/E

  9.23

 • Giá trị sổ sách

  27,710

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,379.82

 • KLCP lưu hành

  41,812,781

P/E Ngành Nông nghiệp / Thức ăn chăn nuôi: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp