3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ C...

Xem thêm cafef.vn

25,800 -100 -0.39%
 • EPS 12 tháng

  950

 • P/E

  27.19

 • Giá trị sổ sách

  18,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  101.93

 • KLCP lưu hành

  3,950,900

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp