3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (UpCOM)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 tiền thân được thành lập từ sự hợp nhất giữa hai Xí nghiệp Sô...

Xem thêm cafef.vn

13,100 -1,600 13.91%
 • EPS 12 tháng

  7,570

 • P/E

  1.73

 • Giá trị sổ sách

  30,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  84.89

 • KLCP lưu hành

  6,480,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp