3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 được thành lập ngày 22/06/2004 trên cơ sở chuyển đổi từ một bộ...

Xem thêm cafef.vn

56,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  7,010

 • P/E

  7.99

 • Giá trị sổ sách

  70,570

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  560.00

 • KLCP lưu hành

  10,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp