3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE)

Năng lượng / Thủy điện

Đăng ký doanh nghiệp số 5900413305 (số cũ 3903000124) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia La...

Xem thêm cafef.vn

38,600 +100 0.26%
 • EPS 12 tháng

  3,260

 • P/E

  11.85

 • Giá trị sổ sách

  13,990

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,628.92

 • KLCP lưu hành

  42,200,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp