3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng
(Upcom)

CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng

Công nghiệp / Đường sắt

CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng đã trải qua 37 năm truyền thống hình thành, xây ...

Xem thêm cafef.vn

19,900 -100 -0.5%
 • EPS 12 tháng

  4,610

 • P/E

  4.32

 • Giá trị sổ sách

  16,980

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  21.56

 • KLCP lưu hành

  1,083,333

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp