3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa được thành lập và hoạt động ngay sau khi hòa bình lập ...

Xem thêm cafef.vn

4,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  9.80

 • KLCP lưu hành

  2,085,900

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp