3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Công nghiệp / Đường sắt

Công ty CP Đường sắt Hà Ninh tiền thân là Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Ninh. Xí nghiệp q...

Xem thêm cafef.vn

10,000 +800 8.7%
 • EPS 12 tháng

  100

 • P/E

  100.77

 • Giá trị sổ sách

  10,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  15.10

 • KLCP lưu hành

  1,509,900

P/E Ngành Công nghiệp / Đường sắt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp